Dysgu trwy greu.

View in English

Hanfodion Markdown

Mae Markdown yn caniatáu ichi gynnwys cystrawen i fformatio eich testun.

Dyma enghreifftiau o’r elfennau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch.

Gallwch gopïo a’u gludo i mewn i’ch ffeiliau Markdown a bydd yr un math o fformatio yn cael ei gymhwyso.

Penawdau

# Pennawd 1

## Is-bennawd

### Is-bennawd

Testun

Dyma baragraff

Dyma **bold**

Dyma *italig*

Rhestrau

  1. Pwynt wedi’i rifo 1
  2. Pwynt wedi’i rifo 2
  3. Pwynt wedi’i rifo 3

* pwynt bwled 1 \ * pwynt bwled 2 \ * pwynt bwled 3

Dolenni

[testun cyswllt](https://www.example.com)

Delweddau

![alt text](path/to/folder/image.jpg)


Mae gan ddalen twyll Markdown restr fwy cynhwysfawr o gystrawen Markdown.