Dysgu trwy greu.

View in English

Beth yw Git?

Mae Git yn helpu defnyddwyr i gadw golwg ar waith a wnaed ar brosiect.

Y term jargon a ddefnyddir gan amlaf yw rheoli fersiwn (version control).

Yn draddodiadol rydym yn arbed copïau lluosog o’r un ffeil, ond mae Git yn eich annog i arbed cipluniau o ffeiliau. Gelwir y cipluniau hyn yn ymrwymiadau (commits).

Delwedd sy'n dangos yr arfer o ffeiliau'n cael eu copïo o gwmpas gydag enwau amwys. Yn wahanol, trwy ddefnyddio git, mae'r un ffeil yn cadw'r un enw ac mae "ymrwymiadau" yn cael eu pentyrru un ar ôl y llall.

Mae Git yn storio holl hanes eich prosiect ac yn cofnodi’r hyn sydd wedi newid a phwy a’i newidiodd.

Mae Git yn ei gwneud hi’n hawdd neidio rhwng cipluniau, sydd yn ei dro’n gwneud hi’n hawdd trwsio camgymeriadau neu brofi fersiynau gwahanol.