Dysgu trwy greu.

View in English

Map ffordd ar gyfer Labs, Dysgu trwy greu

Yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2022, rhedon ni ein cyfres gyntaf o Labs, Dysgu trwy greu.

Dyma ein map ffordd lefel uchel ar gyfer y ffordd gorau o’i symud ymlaen a’r meysydd y mae angen eu harchwilio ymhellach.

Darparu’r sgiliau a’r hyder i weision cyhoeddus adeiladu gwell gwasanaethau cyhoeddus

Nod Labs yw rhoi amrywiaeth o offer ymarferol, adnoddau, a phrofiadau y gallant ymarfer o fewn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Mae rhai elfennau ailadroddus i Labs, ond daw ei werth o ddarparu dull ymarferol i gyfranogwyr sy’n ymwneud â’r heriau o fewn eu sefydliad.

Nawr

Nesaf

Dyfodol


Cefnogi cyn-fyfyrwyr Labs i fwrw ymlaen â’r hyn a ddysgon nhw o fewn eu sefydliad

Er mwyn i Labs gael eu hystyried yn llwyddiant, mae’n rhaid ei fod wedi gwneud mwy na dysgu sgiliau newydd i gyfranogwyr. Mae angen eu grymuso i gymhwyso’r hyn a ddysgon nhw’n ôl o fewn eu sefydliad.

Ni fydd newid sefydliadol archwaeth yn digwydd dros nos, ond mae newid graddol trwy ddechrau gweithio mwy yn yr agored i adeiladu gwasanaethau gwell, mewn ffyrdd gwell, yn arwydd o lwyddiant Labs.

Nawr

Nesaf

Dyfodol


Gwneud Labordai ar gael ar gyfer holl sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru

Dechreuodd Labs â thîm sy’n cefnogi un sefydliad yn mynd i’r afael ag un broblem. Mae angen i ni ddangos y gall y cysyniad o Labordai fod ar raddfa fawr mewn nifer o wahanol ffyrdd sy’n hyfyw i’w gweithredu a’u hariannu.

Nawr

Nesaf

Dyfodol