Dysgu trwy greu.

View in English

Sesiwn pump

Y cynllun ar gyfer sesiwn pump yw adeiladu ar y syniadau o’r sesiwn flaenorol, gan greu rhai llif defnyddwyr sy’n dangos sut y gallai’r gwasanaeth weithio, a sefydlu ôl-groniad o dasgau sydd angen eu cwblhau i adeiladu prototeip.

Y creu

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwn yn gallu dangos:

Canlyniadau dysgu