Dysgu trwy greu.

View in English

Sesiwn saith

Y cynllun ar gyfer sesiwn saith yw casglu ychydig o adborth ar yr hyn rydyn ni wedi’i greu gan ddefnyddwyr go iawn. Rydym am roi cyfle i’r tîm bod yn dyst i’r ffordd y mae rhywun yn ymateb i ddefnyddio “eu peth”, a phrofi sut i gymryd nodiadau o ansawdd uchel o sesiynau ymchwil. Yn seiliedig ar yr adborth, byddwn yn cymryd yr amser i fyfyrio ar yr hyn a ddysgon ni, a meddwl sut y byddem yn iteru’r gwasanaeth i wneud newidiadau a gwelliannau.

Y creu

Yn ystod y sesiwn byddwn ni’n:

Canlyniadau dysgu