Dysgu trwy greu.

View in English

Wythnos 1

14 Hydref 2022

Croeso i ddiweddariad cyntaf tîm ‘Dysgu trwy greu’.

Wrth adeiladu ar yr Adolygiad Tirwedd, rydym wedi ein noddi gan Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yng Nghymru, i archwilio sut mae pobl yn dysgu trwy greu.

Ein wythnos gyntaf

Mae’r wythnos gyntaf wedi bod yn ymwneud â sefydlu sylfeini cadarn, a fydd yn caniatáu i ni ddechrau mor gynted ag sy’n bosib. Rydym wedi dewis offer cydweithio, sy’n ein galluogi i wneud yr hyn sydd angen arnom ar hyn o bryd, a byddwn yn parhau i weithio mewn modd ystwyth, er mwyn addasu’r offer wrth i’n hanghenion newid.

Rydym dal i lunio ein gwaith, a bydd hyn yn esblygu wrth i ni gynnal mwy o drafodaethau. Ond, rydym wedi rhoi cais ar ysgrifennu ein cynnig cychwynnol, a rhai egwyddorion ar gyfer ‘Dysgu trwy greu’.

  • lle diogel i ddysgu a bod yn greadigol
  • byddwch yn datrys problemau sy’n berthnasol i’ch sefydliad
  • ymagwedd ymarferol lle byddwch chi’n dysgu trwy greu
  • byddwch chi’n gweithio’n agored i rannu’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu a’i wneud, ac yn cael adborth cyflym
  • byddwch yn cynllunio ar gyfer y foment ‘aha!’ yna, p’un a ydynt yn ddatblygiadau bach neu’n gamgymeriadau i ddysgu ohonynt

Gallwch ddarllen mwy am hyn ar ein gwefan.

Cymerwch ran

Gofynnodd Jamie ar Twitter am “fomentau aha” pobl, o ran profi dyluniad sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, ystwythder, dylunio gwasanaethau, a ffyrdd cysylltiedig o weithio. Cymerwch olwg ar yr atebion ac ymunwch yn y sgwrs!

Os hoffech gysylltu â ni, anfonwch e-bost atom: helo@learnbymaking.wales