Dysgu trwy greu.

View in English

Adnodd

Bydd labordy digidol Dysgu trwy greu yn cyflwyno cyfranogwyr i gysyniadau, methodolegau a syniadau a ddefnyddir mewn cyflenwi digidol.

Ein bwriad yw rhannu adnoddau ac arteffactau wrth i ni fynd, a byddwn yn eu cyhoeddi ar y wefan yma fel y gall unrhyw un eu defnyddio.

Rydym wedi creu rhestr ddarllen gyda dolenni i’r holl gynnwys gwych yr ydym yn cyfeirio atynt yn y sesiynau labordy.

Cynnwys

Fy llawlyfr i

Wedi’n hysbrydoli gan lawlyfr tîm Emily Webber, a thrwy ddefnyddio templed Cassie Robinson, rydym wedi creu ein fersiwn ein hunain o ‘fy llawlyfr i’.

Templed fy llawlyfr i

Gwefan prosiect

Storfa templed gwefan prosiect

Gallwch ddefnyddio hyn i greu gwefannau prosiect yn gyflym, sy’n cael eu cynnal ar GitHub Pages. Mae rhywfaint o ddogfennaeth i’ch helpu i gychwyn gyda thasgau cyffredin.

Rydym wedi ysgrifennu cwpl o ganllawiau i helpu pobl sy’n dechrau gyda Git a Markdown.

Prototeipio

Glasbrintiau gwasanaeth

Ymchwil defnyddwyr

Gweithdai

Her dylunio gŵyl gerddoriaeth